Slovenské lokalizácie programov

The Battle for Wesnoth - http://www.wesnoth.org

[Wesnoth] Ťahová strategická hra z fantasy prostredia. Herná mapa je zložená z šesťuholníkov (hexov). V ťahovom systéme sa jednotlivé súperiace strany striedajú vo svojom ťahu. Každá jednotka sa behom jedného ťahu môže pohnúť a potom zaútočiť na jedného nepriateľa. Jednotky získavajú skúsenosti a postupne sa dajú povýšiť na vyššie úrovne. Ekonomika je veľmi zjednodušená. Nezbierate suroviny ale získavate v každom ťahu peniaze za každú obsadenú dedinu. Na druhú stranu ale vydržovanie jednotek stojí peniaze. Hra ponúka niekoľko kampaní vysvetľujúcich históriu sveta, v ktorom sa odohráva. Hra viacerých hráčov na jednom počítači alebo po sieti je samozrejmosťou. K hre existuje množstvo doplnkov od fanúšikov. (zdroj citácie)
Stránka prekladu projektu: http://wiki.wesnoth.org/SlovakTranslation
Kompletný preklad programu od verzie: 1.4.4 (základné jadro programu, veľká časť oficiálnych máp, ale žiadne doplnky)
Počet členov prekladateľského tímu: 10

Celestia - http://www.shatters.net/celestia

[Celestia] Plne trojrozmerný „simulátor vesmíru“, ktorý se neobmedzuje len na našu Slnečnú sústavu, ale umožňuje používateľovi voľný pohyb mezi planétami, hviezdami, kométami, asteroidmi, kozmickými sondami, galaxiami atď. Prepracované rozhranie ponúka mnoho nastavení: či zobrazovať popisy telies, aký okamih v čase simulovať, akou rýchlosťou má bežať čas či letieť pozorovateľ, či vykresľovať obežné dráhy, hranice súhvezdí, chvosty komét, atmosféry a mnoho ďalšieho. Je tiež možné nastaviť sledovanie určitého telesa, vzdialenosť pozorovateľa, uhol pohľadu. Program okrem iného umožňuje uložiť pohľad ako video nebo obrázok. K programu existuje veľké množstvo voliteľných doplnkov vylepšujúcich existujúce vesmírne telesá či pridávajúce nové (aj fiktívne). (zdroj citácie)
Stránka prekladu projektu: http://en.wikibooks.org/wiki/Celestia/Internationalization
Kompletný preklad programu od verzie: 1.6.1 (len základný program, nie neoficiálne doplnky)
Počet členov prekladateľského tímu: 2
Čiastočný preklad aktuálnej stabilnej verzie 1.6 si môžete stiahnuť tu: celestia.mo. Súbor je len pre Linux. Pri štandardnej inštalácii Celestie ho stačí uložiť do adresára /usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES.

BOINC - Berkeley Open Infrastructure for Network Computing - http://boinc.berkeley.edu

[BOINC] Infraštruktúra pre spracovanie veľkej výpočtovej úlohy jej rozdelením na malé časti a ich distribuovaním na počítače dobrovoľníkov zapojených do projektu. Projektov už existuje veľké množstvo v rôznych oblastiach vedy (astronómia, biológia, matematika, informatika, fyzika, medicína). Najznámejším z nich je Seti@Home. Zdrojové kódy systému sú voľne dostupné, akákoľvek organizácia si môže spustiť server systému BOINC so svojím výpočtovým projektom. Dobrovoľníci môžu poskytnúť svoje počítače nainštalovaním klienta BOINC a zaregistrovaním sa do projektu podľa svojho výberu. Používateľ si môže určiť, koľko prostriedkov (RAM, HDD, CPU, GPU, prenesené dáta, čas) je ochotný poskytnúť na výpočty a program zabezpečí dodržiavanie týchto limitov jednotlivými projektami. Ku každému projektu najprv sťahuje samotný výpočtový program a potom postupne jednotlivé úlohy na spracovanie. Po spracovaní úlohy sa odošlú výsledky a stiahne ďalšia úloha. V rôznych projektoch pod BOINC sú spolu zapojené už milióny dobrovoľníkov, ktorí venovali milióny rokov procesorového času.
Stránka prekladu projektu: http://boinc.berkeley.edu/translate/sk/
Kompletný preklad programu od verzie: 6.12.6 (len grafický manažér projektov, nie jednotlivé výpočtové projekty)
Počet členov prekladateľského tímu: 1

Ak ste našli chybu v preklade v niektorom z uvedených programov, pošlite hlásenie na doluuvedenú emailovú adresu.

Ak máte záujem prispieť viac, pridať sa k tímu a pomôcť s prekladom niektorého programu, vyžadujeme nasledovné zručnosti:

Nasledovné schopnosti explicitne nie sú potrebné:

Ďalšie zaujímavé fakty na zváženie pred pridaním sa k niektorému projektu:

Kontaktujte koordinátora prekladov na adrese acelists@atlas.sk pre ďalšie podrobnosti k zvolenému programu. Každý prekladateľ zväčša pracuje samostatne na súbore textov, ktorý si zvolí. Výsledky práce zasiela koordinátorovi, ktorý komunikuje s tvorcami programu a zasiela im preklady vhodné na začlenenie do vydaného programu. V zásade je zvládnuteľné preložiť len základný program, bez ďalších neoficiálnych doplnkov (3rd party). V prípade záujmu si však môže prekladateľ zvoliť aj niektorý doplnok.

Prečo potrebujeme ďalších prekladateľov, aj keď už je základ programu preložený? Tieto programy sa neustále vyvíjajú a menia, s čím môžu súvisieť aj zmeny zobrazovaných textov. Úloha prekladateľa preto nie je jednorazová záležitosť (ale môže byť). Je vhodné, keď sa venuje svojej zvolenej časti programu dlhodobejšie a udržuje ju synchronizovanú s novými verziami programu.

Budeme vďační za každú pomoc. Pomôžete ďalším slovenským používateľom programov a rozvoju týchto projektov.

Ak nemôžete prekladať, ale chcete napriek tomu prispieť a podporiť iných prekladateľov, môžete tak urobiť zaslaním symbolickej čiastky.